Konstruktor Rudolf Diesel

Rozwój motoryzacji nie byłby możliwy, gdyby nie niemiecki konstruktor silników spalinowych Rudolf Diesel. Rudolf Diesel żył w latach 1858 – 1913. Wykształcenie zdobył w Wyższej Szkole Technicznej w Monachium. Był studentem wybitnie uzdolnionym, dzięki czemu otrzymał pracę u inżyniera Carla von Linde, który zajmował się projektowaniem i produkowaniem urządzeń chłodniczych. Dieslowi powierzono zadanie teoretycznego udoskonalenia silnika spalinowego, w którym zastosowany został cykl Carnota. W trakcie wypełniania powierzonego mu zadania Diesel przeprowadzał eksperymenty używając jako paliwa do silnika amoniaku. W swoich pracach nad ulepszeniem silnika podjął nawet próby skonstruowania silnika spalinowego na pył węglowy. Próby te były jednak nieudane. W 1897 roku udało mu się skonstruować wysokoprężny spalinowy silnik tłokowy o zapłonie samoczynnym. Zapłon ten wywoływało powietrze sprężone do 35 atmosfer. Ten wysokoprężny silnik, nazywany od tej pory silnikiem Diesla, zasilany był ciężkim paliwem ciekłym, czyli olejem napędowym. Zapłon paliwa, które zostaje wtryśnięte do komory spalania w silniku, następuje od nagrzanego poprzez sprężanie powietrza. Już w roku, w którym Diesel skonstruował swój silnik, trafił on do masowej produkcji. Dzięki swoim walorom technicznym oraz wykorzystaniu ropy naftowej w roli paliwa, silnik bardzo szybko został upowszechniony zarówno w przemyśle, jak i w środkach transportu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.